Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
 
RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32071878, verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die uiteraard in overeenstemming is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht is geworden.
In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De privacyverklaring omvat informatie over:
  1. het doel van de gegevensverwerking
  2. de marketingactiviteiten
  3. het beveiligingsniveau
  4. de rechten van betrokkenen
  5. bewaartermijn
  6. onze contactgegevens

1. Doel van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen. Deze overeenkomsten hebben met name betrekking op het adviseren over verzekeringen en financiële producten en het afsluiten van verzekeringen en financiële producten bij met RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen samenwerkende partijen. Met deze samenwerkende partijen heeft RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen afspraken gemaakt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en de borging van uw privacy. Uw gegevens kunnen door ons ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken.
 
2. Marketingactiviteiten
RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen houdt in het kader van (marketing)activiteiten algemene gegevens bij van uw bezoeken en contacten met ons kantoor. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie met u te onderhouden en versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de communicatie met u over bestaande en nieuwe producten en diensten van RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen.
 
3. Beveiligingsniveau
RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen beschermt de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls, encryptie, wachtwoordbeveiliging en overige fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. De fysieke dossiers bewaren wij in door ons af te sluiten kasten. Indien u toch denkt dat er misbruik kan worden of is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u onder punt 6.
 
4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer - tenzij u ons daarom weer verzoekt - benaderen met informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
5. Bewaartermijn persoonsgegevens
RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of zolang als er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.
 
6. Contactgegevens
Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen:
RWS Advies Hypotheken en Verzekeringen
R.W. Spermon
Philipsstraat 5 – 0.03, 3833 LC  Leusden
Telefoonnummer: 033-4333607
E-mailadres: info@rwsadvies.nl
Website: www.rwsadvies.nl
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website - www.rwsadvies.nl - steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.
 
Cookie instellingen