Disclaimer

De door RWS Advies vof op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door RWS Advies vof verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. RWS Advies vof, alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s), aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. RWS Advies vof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van RWS Advies vof Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van RWS Advies vof omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.
Cookie instellingen