Stukkenlijst

Hypotheek checklist/stukkenlijst
Wanneer je een hypotheek wilt regelen worden er een aantal belangrijke stukken gevraagd.
Verkort overzicht van de meest gevraagde stukken:

Loondienst:
Werkgeversverklaring
Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden)
Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer, met bijschrijving netto salaris
Kopie geldig paspoort of ID-kaart
Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012.


Ondernemer:
Balansen + Winst en Verlies rekeningen over de afgelopen drie jaar v/d onderneming
Volledige aangiften IB/VB laatste drie jaar
Aanslagen IB/VB laatste drie jaar
Prognose of voorlopige cijfers lopend jaar (bijvoorbeeld een winst en verliesrekening)
Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 
Overig:
·  Kopie restantschuld lopend(e) krediet(en), studieschuld en credit cards; recent bankafschrift;
·  Kopie leningcontract / Kopie aflossingsbewijs van eventueel aanwezige kredieten
·  Koopakte aangekochte woning en indien aanwezig verkoopakte huidige woning
·  Kopie meest recente jaaropgave hypotheek
·  Kopie recent bankafschrift betaalrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
·  Kopie recent bankafschrift spaarrekening, effectenrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN       
   rekeningnummer ivm aantonen eigen middelen
·  Verbouwingsspecificatie inclusief BTW, mag in Word zelfgemaakt mits door u gedateerd en ondertekend
·  Kopie lopende (levens-)verzekeringen
·  Kopie verblijfsvergunning indien er geen sprake is van Nederlandse nationaliteit
·  Koop -/ Aannemingsovereenkomst (bij aankoop nieuwbouw)
·  Echtscheidingsconvenant indien van toepassng

 

Cookie instellingen