Hypotheeksoorten

Voor nieuwe hypotheken kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden de rente aftrekken. U moet de hypotheek in 30 jaar aflossen volgens minimaal een annuïtair schema. De lineaire en annuïtaire hypotheek zijn daarom nu de meest aantrekkelijke hypotheekvormen.
Annuïteitenhypotheek
 • U betaalt maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing.
 • In het begin van de looptijd betaalt u veel rente en lost u weinig af. Later is dat omgekeerd: u betaalt dan weinig rente en lost veel af.
 • Aan het einde van de looptijd heeft u de hele hypotheek afgelost.
 • Als u gebruikmaakt van hypotheekrenteaftrek zijn de netto lasten in het begin laag. Later lopen de maandlasten op.
Lineaire hypotheek
 • U lost elke maand hetzelfde bedrag af. Bijvoorbeeld 1/360e deel bij een looptijd van 30 jaar.
 • U betaalt rente over de resterende schuld.
 • De maandelijkse lasten zijn in het begin hoog, maar gaan later omlaag.
 • Aan het einde van de looptijd heeft u de hypotheek helemaal afgelost.
Oudere hypotheekvormen
Heeft u vóór 1 januari 2013 een woning gekocht, dan kan het zijn dat u een ander type hypotheek hebt afgesloten. De rente was destijds ook bij deze hypotheken aftrekbaar. Koopt u een nieuwe woning en had u al zo’n hypotheek, dan kunt u hier soms een deel van meenemen naar uw nieuwe hypotheek. Bespreek de mogelijkheden met uw hypotheekadviseur.
Spaarhypotheek
 • U betaalt iedere maand een bedrag aan rente.
 • U lost niets af.
 • In plaats van af te lossen, spaart u tijdens de looptijd het volledige bedrag bij elkaar om de hypotheek af te lossen.
 • Aan het einde van de looptijd kunt u uw hypotheek zeker aflossen.
 • U spaart via een levensverzekering of een bankspaarrekening. Bij een levensverzekering betaalt u een deel van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Bij banksparen is dit niet zo. U kunt er voor kiezen een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De rente die u ontvangt is altijd gelijk aan de hypotheekrente. Zo hebt u geen last van renteschommelingen.
Beleggingshypotheek
 • U betaalt naast rente maandelijks een bedrag waarmee belegd wordt.
 • De opbrengst aan het eind van de looptijd is volgens planning genoeg om uw hypotheek af te lossen. Dit hangt echter af van de ontwikkelingen op de beurs.
 • Een beleggingshypotheek kan meer opleveren, maar u hebt ook meer onzekerheid.
 • U belegt zelf of via een levensverzekering. Ook betaalt u vaak een premie voor een overlijdensrisicoverzekering.
Aflossingsvrije hypotheek
 • U lost tijdens de looptijd niets af. U betaalt alleen rente, die aftrekbaar is.
 • Dit kan alleen voor een deel van de hypotheek, of als er genoeg overwaarde is.
 • U zorgt zelf voor het opbouwen van vermogen zodat u aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
Hybride hypotheek
Dit is een combinatie van hypotheken: een deel spaarhypotheek, een deel beleggen en een deel aflossingsvrij
Cookie instellingen